Press & Guidelines

Toestemming van Evoltra12

Richtlijnen voor het gebruik van Merkattributen van Evoltra12 door derden

Gebruik van Merkattributen van Evoltra12

Algemene informatie

Hoewel we graag alle verzoeken willen goedkeuren van gebruikers die een vleugje Evoltra12 willen toevoegen aan hun site, is het voor ons van het grootste belang om de reputatie van ons merk te beschermen. Dit betekent dat we veel verzoeken moeten afwijzen omdat sites impliceren dat ze worden gesteund door Evoltra12 of dat Evoltra12 op enige andere manier aan hen is gerelateerd. Hetzelfde is van toepassing als de handelsmerken, logo's, webpagina's, schermafbeeldingen of andere kenmerkende eigenschappen ('Merkattributen van Evoltra12' of 'Merkattributen') worden geassocieerd met aanstootgevend materiaal, zoals vastgesteld door Evoltra12.

Als gevolg hiervan vragen wij van u dat u schriftelijke toestemming heeft van Evoltra12 voordat u Merkattributen van Evoltra12 gebruikt. Deze Merkattributen kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Richtlijnen, onze Algemene voorwaarden en voor de specifieke doeleinden waarvoor Evoltra12 toestemming heeft gegeven. Als u een schriftelijke overeenkomst heeft met Evoltra12 waarin duidelijk staat aangegeven hoe u de Merkattributen kunt gebruiken, hoeft u dit goedkeuringsproces niet te doorlopen tenzij u iets anders wilt doen dan wordt toegestaan in uw huidige overeenkomst. Anders kunt u Merkattributen alleen gebruiken zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming als er helder en duidelijk wordt aangegeven op onze website dat u de Merkattributen kunt gebruiken zonder eerst toestemming te hebben verkregen.

Als u onze Merkattributen gebruikt, moet u altijd de Regels voor correct gebruik volgen die zijn opgenomen in deze Richtlijnen. Daarnaast kan Evoltra12 u voorzien van schriftelijke vereisten voor het formaat, het letterbeeld, kleuren en andere grafische kenmerken van de Merkattributen van Evoltra12. Als wij deze vereisten verstrekken bij de goedkeuring, moet u deze toepassen voordat u de Merkattributen gebruikt. Als we deze vereisten verstrekken nadat we u toestemming hebben gegeven, moet u deze implementeren binnen een redelijke termijn.

Goedkeuringsproces

Als u goedkeuring wilt aanvragen, stuurt u een e-mail naar info@evoltra12.com met als onderwerp "Aanvraag goedkeuring merkattributen Evoltra12" met de volgende informatie:

  1. Uw naam
  2. Uw adres gegevens
  3. Uw contact gegevens
  4. Doel van het gebruik van de merkattributen

Hoewel we zullen proberen binnen tien werkdagen te reageren, kunnen we dit niet garanderen. U kunt geen Merkattributen van Evoltra12 gebruiken tot we u uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

De toestemming om Merkattributen van Evoltra12 te gebruiken is afhankelijk van de informatie in uw aanvraag. Als het verwachte gebruik verandert, voor- of nadat Evoltra12 u toestemming heeft verleend, moet u uw aanvraag dienovereenkomstig aanpassen.

We kunnen u alleen toestemming geven voor het gebruik van Merkattributen van Evoltra12. We kunnen u geen toestemming geven voor het gebruik van merkattributen van derden.

Algemene informatie over handelsmerken

Wat is een handelsmerk?

Een handelsmerk is een woord, naam, symbool of apparaat (of een combinatie van deze) dat in verband wordt gebracht met de producten of services van een bepaald persoon of bedrijf en waarmee deze producten en services kunnen worden onderscheiden van die van anderen. Een handelsmerk verzekert consumenten van duurzame kwaliteit met betrekking tot deze producten of services en draagt bij tot promotie.

Waarom is het belangrijk dat merken correct worden gebruikt?

Rechten op een handelsmerk kunnen voor onbepaalde tijd geldig zijn als de eigenaar het merk blijft gebruiken om producten en services herkenbaar te maken. Als handelsmerken niet correct worden gebruikt, kunnen ze verloren gaan en één van de belangrijkste activa van het bedrijf kan zijn waarde verliezen. Rechten kunnen niet alleen worden verloren door onjuist gebruik van een handelsmerk door de eigenaar, maar ook door onjuist gebruik van het handelsmerk door anderen.

Regels voor correct gebruik

Wat u moet doen:

Wat u niet mag doen

Als u vragen heeft over het gebruik of wilt verzoeken om meer uitleg of toestemming, kunt u deze indienen via de onderstaande procedure:

info@Evoltra12.com

Evoltra12-handelsmerken en voorgestelde algemene termen

Handelsmerken

Evoltra12™

Slogans

"Two one art love"

Logo Evoltra12

Download zip file (all logo files ai/eps CMYK/RGB)

Logo (Evoltra12.com)

Download zip file (all logo files ai/eps CMYK/RGB)